INSIDE SHOWBIZ

Master Chef Pinoy Edition: November 26, 2012